Eğitim Programları 

 

Türk inşaat sektörünün hızla büyümekte olduğu ve çok sayıda nitelikli inşaat mühendisi ve teknikerine gereksinim duyulduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu talebi karşılamanın bir yolu, üniversitelerde verilen eğitimde eksik kalan piyasa şartlarına uygun ilave eğitimlerin kazandırılmasıdır. Bu bağlamda Turka Mühendislik olarak eğitim vermekte olduğumuz pek çok program bulunmaktadır. 

Betonarme Projeleri 

Firmamız konut, yüzme havuzu kompleksi, kapalı spor salonu, eğitim kompleksi, cami ve bunlar gibi çeşitli üstyapı projelerini yapmaktadır. Firmamızın öncelikli hedefi Mimari plan ve görünüşteki estetiği bozmadan betonarme elemanlarının boyutlandırılması için ezbercilikten uzak, uygun beton sınıfı seçilerek hem ekonomik hem de güvenilir yapılar yapmaktır. Bu projelerin yapılması hesaplanması ve çizimi için ideCAD ve SAP2000 analiz programları kullanılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm 

Mevcut projenin kentsel dönüşümünü hazırlarken bizzat yerine gidip mevcut projenin komşu binalardaki durumunu tespit edip, gerekli proje ile ilgili röleveleri alıp, yönetmelik gereğince karot alınması ve okumalar yapılıp projenin hesap programınca hesaplanması ve bu dogrultuda teknik raporlar hazırlanması gerçekleştirilmektedir. Firmamız genellikle betonarme ve yığma projeleri üzerinde durup çağdaş kent anlayışını yansıtan projeleriyle Türkiye şehirlerine sağlıklı ve sürdürülebilir, bir kent kimliği kazandırmayı kendine amaç edinmiştir.

Güçlendirme Projeleri 

Depremde hasar görmüş, mevcut taşıyıcı sisteminin yetersiz olduğu eski yapıları mimari görselliği bozmadan betonarme ile en ekonomik çözümler kullanarak güvenli bir şekilde yaşanılabilir hale getirecek projeler üretmekteyiz.

Ahşap Projeleri 

Firmamız ahşap yapıların yenilenmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili statik projeler yapmaktadır. Ayrıca ahşap yapıların; ilgili yönetmelik ve şartnamelere göre statik hesaplarının yapılarak statik proje raporu hazırlanması, imalat resimlerinin çizilmesi, birleşim yeri, mesnet noktası ve diğer tahkiklerin yapılması temel sisteminin boyutlandırılarak ahşap yapılar için betonarme temel yapıları sunmaktayız.