Gelecekte sıkıntı yaşamamak için uzmanlardan destek alınmalı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "İmar Barışı"nda gelecekte sıkıntı, iptal yaşamamak için uzmanlardan destek alınmalıdır.İmar Barışı düzenlemesine başvurularda en çok yapılan hata binanın oturumunu, kat sayısını ve katların metrekaresinin yanlış ölçülmesi. Bu nedenle başvurular ileride iptal olabilir.

İmarlı bir arsada bulunan binanın ise ne kadarı imar hakları içinde, ne kadarı dışında olduğunu iyi analiz etmek gerekir.
 

İmar Barışı 2018 Başvuru Detayları

Türkiye'de ruhsatsız olan ve imara aykırı olarak inşa edilen yapılar bu uygulamadan faydalanabilecek. İstanbul'da Güngören, Esenler, Üsküdar ve Beykoz gibi pek çok ilçeyi yakından ilgilendiren bir uygulamadır imar barışı. Türkiye'de toplam 13 milyon ruhsatsız veya problemli konut ve iş yeri olduğunu düşünecek olursak, projenin ne kadar geniş bir kitleyi ilgilendirdiğini anlayabiliriz. Güngören'de toplam 288 Bin, Esenler'de 285 Bin ve Üsküdar'da 208 Bin adet ruhsatsız yapı bulunduğunu düşünecek olursak İmar Barışı'na ihtiyaç duyabilecek çok fazla sayıda konut olduğunu söyleyebiliriz. Peki imar barışının detayları neler? İmar barışı için nasıl başvuru yapabilirsiniz? Hangi kurum ve kuruluşlara imar başvurusu yapılır? İmar barışı hangi tür konutları kapsıyor? Bu soruların ve çok daha fazlasının cevabları İmar Barışı Müracaat Kılavuzu' nda yer aldığını da belirtelim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmar barışının önemli noktalarını madde madde belirtecek olursak;

1. İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapımı tamamlanan binaları kapsamaktadır.

2. İmar barışından faydalanmak için son başvuru tarihi 31 Ekim 2018'dir. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dilerse bu tarihi 1 sene uzatma yetkisine sahiptir. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ödenmesi için atanan son süre ise 31 Aralık 2018'dir.

3. İmar barışı vatandaşın beyanına dayanan bir uygulamadır. Bu noktada profesyonel bir mühendislik proje ofisinden destek almanız son derece önemlidir. Zira yanlış yapılan beyanlar vatandaşların hukuki yaptırımlara maruz kalmasına sebep olmaktadır.

 

4. İmar barışı başvurusu e-devlet kapısı üzerinden yapılır. (https://www.turkiye.gov.tr).

 

5. İmar barışı hakkında detaylı bilgi almak için http://imarbarisi.csb.gov.tr/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

6. Başvuru esnasında, yapıya ait cepheden veya yapıdaki imara aykırılığı gösterecek şekilde çekilmiş en az bir, en fazla iki adet fotoğraf eklemeniz gerekecektir. Ekleyeceğiniz fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.

 

7. Başvurunuz tamamlandıktan sonra 24 saat içerisinde işleme alınacaktır. Başvurunuz işleme alındığında Yapı Kayıt Belgesi bedeli için tahakkuk oluşturulacaktır. Ödemeniz gereken tutar Başvurularım sayfasında görüntülenecektir.

 

8. Başvurunuz işleme alındıktan sonra ödeme işlemini yapana kadar başvurunuzu iptal edebilir veya bir defaya mahsus olmak üzere güncelleyebilirsiniz.

 

9. Yapı Kayıt Belgesi bedeli, e-devletten dolduracağınız başvuru formu esas alınmak suretiyle belirlenecektir.

 

10. Bağımsız bölüm (daire, ofis vs), yapının tamamı ya da Güneş Enerjisi Santralleri (GES) için başvuru yapılabilir.

 

11. İmar Barışı kapsamında verilecek belgenin adı Yapı Kayıt Belgesi'dir. Bu belge ile kaçak yapınızı kayıt altına almış oluyorsunuz.

 

12. Başvurular bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlarca yapılacaktır.

 

13. İmar Barışı sürecine girip Yapı Kayıt Belgesi alınması durumunda, ilgili gayrimenkule ait yıkım kararları ve ödemesi henüz yapılmamış olan cezalar iptal edilir.

 

14. İmar barışı sürecine dahil olabilmek için Yapı Kayıt Belgesi harç bedelinin bankaya yatırılması gerekiyor.

 

15. Yapı Kayıt Belgesi harç ücreti için binanın arsa rayiç bedeli (emlak vergi değeri) ve konutun yapım maliyetinin toplamı dikkate alınacaktır. Konutlar için bu toplamın %3'ü, işyerleri için ise %5'i tahsil edilecektir. Konut ve işyeri şeklinde olan karma yerlerde ise %3 ile %5 arasında bir oran uygulanır.

 

16. Kat mülkiyetine geçme talebi var ise yukarıda belirtilen oranlar 1'er kez daha ödenir. Yani kat mülkiyetine de geçmek için konut için toplam %6, işyeri için toplam %10 ödeme yaparsınız.

 

17. Kat mülkiyeti için yapılacak olan başvuru e-devlet üzerinden Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapılır. Kat mülkiyetine geçiş için bina maliklerinin (ortaklarının ya da hisse sahiplerinin) tamamının mutabakatı gerekmektedir. Kat mülkiyeti başvurularında yapı kayıt belgesi, mimari proje, imar planındaki umumi bölgelerin terk edildiğini gösteren belge, kat malikleri tarafından imzalanmış kat yönetim planı ve zemin tespit tutanağı belgeleri ile belediyeye başvurulur.

 

18. Yapı Kayıt Belgesi aldığınız konut ve işyerlerine su, doğalgaz, elektrik ve telefon gibi hatları bağlatabilirsiniz.

 

19. Yapı Kayıt Belgesi ile bankalardan kredi almak da çok daha kolaylaşacaktır. Kredi faizleri düşükten kullanılacak ve kredi tutarı artabilecektir.

 

20. Hazine taşınmazının (ecrimisilli, işgal edilmiş) sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecektir. Ancak sosyal donatı için tahsis edilmiş bir devlet arazisi üzerindeki kaçak yapı için İmar Barışı'ndan faydalanılamaz.

 

21. Boğaz bölgesindeki kaçak yapılar ve tarihi eser niteliği taşıyan bölgelerdeki yapılar İmar Barışı kapsamı dışındadır.

 

22. Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

 

23. Tamamen iskansız olan yapılarda maliklerden herhangi biri İmar Barışı'na başvurabilir. Yapılan bu başvuru tek bir bağımsız bölüm için değil tüm bina içindir. Çıkacak olan bedel de tüm maliklerden eşit oranda tahsil edilir.

 

24. İskanlı bir yapıya sonradan eklenti yapılmış ise, sadece eklenti yapılan bağımsız bölüm için başvuruda bulunulmalıdır.

 

25. Hisseli taşınmazlarda yapının hissedarlardan birine ait olması durumunda; Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedeli, toplam yapı alanı ve yapı sahibinin arsadaki hissesi oranında hesaplanacak bedel üzerinden oluşturulacaktır. Yani arsada pay sahibi iseniz ama yapılan binada payınız yok ise bedel İmar Barışı için bir bedel ödemezsiniz. Bedel Arsa payı sahibi ve bina sahibi olan kişi tarafından ödenir.

 

26. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediyeye vermek zorundadır. İmar barışı hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve projenizi hazırlatmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.