600.png

Eğitimlerimiz

 

SAP2000 ile Yapı Projelendirilmesi Eğitimi

Bu konuda ihtiyacı olduğu belirlenen veya bizzat talep eden tüm sektör çalışanlarına açık bir eğitimdir.

Müteahhitlik Eğitimi

İnşaat sektöründe olan müteahhitler, başka sektörlerde olup müteahhitlik yapmak isteyenler, şantiye şefleri, mimarlar ve mühendisler için verdiğimiz bir eğitim programıdır. 

ETABS 2016 İle Çelik Konstrüksiyon Eğitimi

İnşaat mühendisleri, inşaat mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler ve teknikerlere yönelik bir programdır. Çelik yapıların tasarımında çalışan veya çalışmayı düşünen ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen teknik personelin katılabileceği bir eğitimdir.

TBDY - 2018 ile Betonarme Yapılarda Güçlendirme Eğitimi  

Günümüz şartlarına göre inşaat mühendisliği eğitimi birbirini tamamlayan iki süreç üzerinde yürümelidir. Birinci süreç zorunlu ve seçimlik teorik derslerden oluşmakta olup, ikinci süreç ise gerçek uygulamalara yönelik, bir geçiş ortamıdır. Bu programda amaç ikinci süreci kapsayan uygulamaya yönelik eğitim ve öğretimdir. İnşaat mühendisliğinde son sınıfta olan öğrenciler ve inşaat mühendisleri bu eğitime katılabilirler. 

 

Tarihi Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi Eğitimi

Kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasında tarihi yapıların korunması son derece önemlidir ve ilerleyen yıllarda da bu öneminin artacağı şüphesizdir. Bu tip yapıların onarım ve güçlendirilmesinin yapılabilmesi için gerekli teknik ve pratik becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Mezun olmak üzere olan inşaat mühendisliği öğrencileri, inşaat mühendisleri, restoratör ve mimarlar bu eğitime katılabilirler.  

Mimarlar İçin Betonarme Yapı Tasarımı Eğitimi

Mimar tasarımındaki taşıyıcıların, perdelerin yerlerini ve yönlerini ilk andan itibaren dikkatli bir planlamayla çözmelidir. Sonradan tasarım için taşıyıcı sistemi zorlamak, mimari açıdan da statik açıdan da sakıncalıdır.

Tasarımdaki, düzensizlikler, döşemelerdeki dengesiz boşluklar ve çıkmalar mimar tarafından son derece bilinçli yaklaşımlarla yorumlanmalıdır. Mimarlığın sanat ve tekniğin arakesiti olduğunu bilerek teknik yönde güvenliğin ödün verilmeyecek kadar önemli olduğunun bilincine varmak gereklidir. Mimarın malzeme bilgisi eksiksiz olmalıdır. Malzemeyi durabilitesini kazanamayacak şekilde kullanmamalı ve onun taşıma gücünü bilinçsizce azaltmamalıdır.

Tasarım sırasında yatay ve düşeyde oluşan her çizginin üçüncü boyuttaki birleşim noktaları, elemanların ilişkileri, açıklıklar tasarımın statikle birleştiği ve uyum sağlayacağı veya sistemi zorlayıcı tam çözülmemiş noktalardaki hataların bedeli ise, deprem sırasında kötü bir sınama sonucunda ortaya çıkar.

Bu kursta yukarda açıklanan nedenlerden dolayı mimarlara betonarme yapı tasarımı ile ilgili bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Mimarlık fakültesinde son sınıfta olan öğrenciler, mimarlar, iç mimarlar, mimari proje yapan teknikerler bu eğitime katılabilirler.

ideCAD ile Betonarme Hesap ve Çizim Eğitimi

Yapı ve inşaat teknikerleri, mezun olmak üzere olan inşaat mühendisliği öğrencileri ve inşaat mühendislerinin katılabileceği bir eğitimdir.