Konut - İşyerleri 

İnşaat sektöründe olan müteahhitler, başka sektörlerde olup müteahhitlik yapmak isteyenler, şantiye şefleri, mimarlar ve mühendisler için verdiğimiz bir eğitim programıdır. 

Ağır - Hafif Sanayi Yapıları

Bu konuda ihtiyacı olduğu belirlenen veya bizzat talep eden tüm sektör çalışanlarına açık bir programdır. 

Ahşap ve Yığma Yapılar

İnşaat mühendisleri, inşaat mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler ve teknikerlere yönelik bir programdır. 

Yapı, Onarım ve Güçlendirme

Yapı ve inşaat teknikerleri, mezun olmak üzere olan inşaat mühendisliği öğrencileri ve inşaat mühendislerinin katılabileceği bir eğitimdir.

 

Tarihi Yapılar 

Günümüz şartlarına göre inşaat mühendisliği eğitimi birbirini tamamlayan iki süreç üzerinde yürümelidir. Birinci süreç zorunlu ve seçimlik teorik derslerden oluşmakta olup, ikinci süreç ise gerçek uygulamalara yönelik, bir geçiş ortamıdır. Bu programda amaç ikinci süreci kapsayan uygulamaya yönelik eğitim ve öğretimdir. İnşaat mühendisliğinde son sınıfta olan öğrenciler ve inşaat mühendisleri bu eğitime katılabilirler.